Digihive Digihive
Menu
SK

Návrh informačnej architektúry

Je váš web prehľadný? Nachádzajú sa informácie tam, kde majú? Prehľadnosť a ľahká navigácia webom je pre zákazníka kľúčová. Naše služby preto zahŕňajú aj návrh štruktúry webu, t.j. informačnej architektúry.

Pri vytváraní návrhu informačnej architektúry vychádzame z už existujúceho webu a tiež z konkurenčných webov a z analýzy kľúčových slov. Cieľom tejto služby je vizualizovať štruktúru webu v podobe myšlienkovej mapy, tzv. pavúka. Z tejto vizualizácie môžu ďalej vychádzať ďalší špecialisti vrátane copywriterov, grafikov, programátorov a UX designérov. Nie je preto možné tento krok v rámci tvorby webu vynechať.

Súčasťou návrhu je okrem vstupných stránok aj návrh tituliek a hlavných H1 nadpisov, a tiež návrh menu, ktoré by malo byť prístupné návštevníkom vášho webu. Základným cieľom informačnej architektúry je teda vytvoriť taký web, ktorý bude pre užívateľa ľahko uchopiteľný, t.j. na webe nájdu všetky potrebné informácie, ale zároveň bude poskytovať službu a SEO. Architektúra by mala byť preto určitým kompromisom medzi užitočnosťou pre užívateľa a pre SEO.

Títo klienti to už vedia