Digihive Digihive
Menu
SK

Webová analytika

Chcete pochopiť správanie návštevníkov na vašom webe? Kto vaši zákazníci sú, čo na webe hľadajú a kam z neho odchádzajú? Ako veľmi je web efektívny a akú hodnotu vám skutočne prináša? Žiadna marketingová stratégia nemôže uspieť bez kvalitnej webovej analytiky a správnej interpretácie dát. S našou pomocou sa vyhnete nevhodným investíciám a povediete úspešné reklamné kampane, ktoré majú zmysel.

Bez spätnej väzby sa v online svete ťažko posuniete ďalej. Sledovanie metrík vám pomôže lepšie sa zorientovať v tom, kde sú slabé a silné miesta vášho webu. Pri správnom využití poznatkov z webovej analytiky dosiahnete vaše ciele aj vyšší zisk.

Títo klienti to už vedia