Digihive Digihive
Menu
SK
Dodáme vašim dátam kontext, ktorému jasne porozumiete.

Webová analytika

Veríme, že kvalitná analýza dát v online prostredí je viac ako polovica úspechu. Pretože online dáta sú presné a nepustia, umožňujú detailne merať návratnosť každej vašej online aktivity. Kľúčom ale je ich správne zbieranie, spracovanie a vyhodnotenie - inak vám veľmi neposlúžia. Pre nás je analytika oblasť, v ktorej sme doma a vašim dátam dodáme kontext, ktorému jasne porozumiete.

Prečo spolupracovať s digihive?

 • Kompletný prehľad o návratnosti vašich online aktivít
  Kompletný prehľad o návratnosti vašich online aktivít
 • Automatizácia reportingových procesov
  Automatizácia reportingových procesov
 • Spoľahlivé dáta pre vaše rozhodovanie
  Spoľahlivé dáta pre vaše rozhodovanie
 • Zjednodušenie analytickej infraštruktúry
  Zjednodušenie analytickej infraštruktúry
Proces spolupráce

Počúvame a analyzujeme

Proces začína stretnutím, na ktorom sa snažíme pochopiť vaše podnikanie a identifikovať vaše ciele a kľúčové metriky, podľa ktorých budete vyhodnocovať ich splnenie.

Počúvame a analyzujeme
Proces spolupráce

Navrhujeme analytickú infraštruktúru

Na základe identifikovaných cieľov navrhujeme metodológiu zberu dát, ako aj samotný formát a obsah reportingu pre jednotlivé aktivity (web, online kampane, SEO).

Navrhujeme analytickú infraštruktúru
Proces spolupráce

Implementujeme meranie do webu

Po schválení navrhovanej infraštruktúry implementujeme všetky potrebné analytické nástroje priamo do vášho webu, eshopu alebo aplikácie. Zároveň všetky zapojené analytické vykonfigurujeme tak, aby ste ich mohli už len jednoducho používať.

Implementujeme meranie do webu
Proces spolupráce

Pripravujeme systém meriania a reportingu

Po implementácii merania pripravujeme už samotné reporty, dátové zdroje a reportingové dashboardy, s ktorými budete pracovať.

 Pripravujeme systém meriania a reportingu
Proces spolupráce

Zbierame dáta

Od momentu implementácie zbierame reálne dáta, ktoré plníme do vytvorených reportov.

Zbierame dáta
Proces spolupráce

Reportujeme výsledky a projektové KPIs

Zozbierané dáta prehľadne reportujeme v interaktívnych dashboardoch, ktoré umožnia sledovať výkon a návratnosť jednotlivých aktivít. Na základe vášho feedbacku reporty ešte podľa potreby upravíme.

Reportujeme výsledky a projektové KPIs
Proces spolupráce

Radíme, ako ďalej posúvať business

Na základe zozbieraných dát a reportov vám dodáme kľúčové závery a navrhujeme konkrétne kroky alebo nápravné opatrenia, aby váš business napredoval podľa nastavených cieľov.

Radíme, ako ďalej posúvať business
1 zo 7
Kontaktujte nás

Pomáhame tiež týmto klientom rásť:

L’Oreal Matrix

L’Oreal Matrix

20% Zníženie ceny za lead Vario by Solitea

Vario by Solitea

Ako to vidí Michal

Ako to vidí Michal

"Súčasťou každého webu alebo online kampane by mala byť dobre nastavená analytická infraštruktúra, ktorá umožní presne zmerať návratnosť vašich investícií. Analytiku a reporting vám nastavíme na mieru podľa vašich businessových cieľov. "

Michal Voskár

Head of Online Marketing

Používame overené nástroje

collabimcollabim
ahrefsahrefs
google analyticsgoogle analytics
data studiodata studio
marketing minermarketing miner
smatlooksmatlook
hotjarhotjar

Sme certifikátmi overená spoločnosť