Digihive Digihive
Menu
SK
Dodáme vašim dátam kontext, ktorému jasne porozumiete.

Webová analytika

Veríme, že kvalitná analýza dát v online prostredí je viac ako polovica úspechu. Pretože online dáta sú presné a nepustia, umožňujú detailne merať návratnosť každej vašej online aktivity. Kľúčom ale je ich správne zbieranie, spracovanie a vyhodnotenie - inak vám veľmi neposlúžia. Pre nás je analytika oblasť, v ktorej sme doma a vašim dátam dodáme kontext, ktorému jasne porozumiete.

Kontaktujte nás

Prečo spolupracovať s digihive?

 • Kompletný prehľad o návratnosti vašich online aktivít
  Kompletný prehľad o návratnosti vašich online aktivít
 • Automatizácia reportingových procesov
  Automatizácia reportingových procesov
 • Spoľahlivé dáta pre vaše rozhodovanie
  Spoľahlivé dáta pre vaše rozhodovanie
 • Zjednodušenie analytickej infraštruktúry
  Zjednodušenie analytickej infraštruktúry
 • Proces spolupráce

  Počúvame a analyzujeme

  Proces začína stretnutím, na ktorom sa snažíme pochopiť vaše podnikanie a identifikovať vaše ciele a kľúčové metriky, podľa ktorých budete vyhodnocovať ich splnenie.

  Počúvame a analyzujeme
 • Proces spolupráce

  Navrhujeme analytickú infraštruktúru

  Na základe identifikovaných cieľov navrhujeme metodológiu zberu dát, ako aj samotný formát a obsah reportingu pre jednotlivé aktivity (web, online kampane, SEO).

  Navrhujeme analytickú infraštruktúru
 • Proces spolupráce

  Implementujeme meranie do webu

  Po schválení navrhovanej infraštruktúry implementujeme všetky potrebné analytické nástroje priamo do vášho webu, eshopu alebo aplikácie. Zároveň všetky zapojené analytické vykonfigurujeme tak, aby ste ich mohli už len jednoducho používať.

  Implementujeme meranie do webu
 • Proces spolupráce

  Pripravujeme systém meriania a reportingu

  Po implementácii merania pripravujeme už samotné reporty, dátové zdroje a reportingové dashboardy, s ktorými budete pracovať.

   Pripravujeme systém meriania a reportingu
 • Proces spolupráce

  Zbierame dáta

  Od momentu implementácie zbierame reálne dáta, ktoré plníme do vytvorených reportov.

  Zbierame dáta
 • Proces spolupráce

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs

  Zozbierané dáta prehľadne reportujeme v interaktívnych dashboardoch, ktoré umožnia sledovať výkon a návratnosť jednotlivých aktivít. Na základe vášho feedbacku reporty ešte podľa potreby upravíme.

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs
 • Proces spolupráce

  Radíme, ako ďalej posúvať business

  Na základe zozbieraných dát a reportov vám dodáme kľúčové závery a navrhujeme konkrétne kroky alebo nápravné opatrenia, aby váš business napredoval podľa nastavených cieľov.

  Radíme, ako ďalej posúvať business
1 ze 7
Kontaktujte nás
Ako to vidí Michal

Ako to vidí Michal

"Súčasťou každého webu alebo online kampane by mala byť dobre nastavená analytická infraštruktúra, ktorá umožní presne zmerať návratnosť vašich investícií. Analytiku a reporting vám nastavíme na mieru podľa vašich businessových cieľov. "

Michal Voskár

Head of Online Marketing

Používame overené nástroje

Sme certifikátmi overená spoločnosť