Digihive Digihive
Menu
SK
Návštevníkov meníme na zákazníkov

Online marketing

Ani najlepší web vám nezaistí v internetovom svete úspech, ak ho neprepojíte s kvalitným online marketingom. Náš online tím vám pomôže ako s online kampaňami a SEO, tak aj s analytikou a kreatívnym riešením. Ponúkame vám kompletný balík služieb pre maximálny úspech vo svete online.

Kontaktujte nás

Prečo spolupracovať s Digihive?

 • Marketing vnímame ako komplexný súhrn procesov
  Marketing vnímame ako komplexný súhrn procesov
 • Ovládanie kompletnej sady marketingových nástrojov
  Ovládanie kompletnej sady marketingových nástrojov
 • Kontinuálna spolupráca na ceste za najlepšími výsledkami
  Kontinuálna spolupráca na ceste za najlepšími výsledkami
 • Naše doporučenie staviame na kokrétnych dátach
  Naše doporučenie staviame na kokrétnych dátach
 • Zvýšenie povedomia
 • Optimalizácia nákladov
 • Navýšenie obratu

Čo vám online marketing prinesie?

Zvýšenie predaja, povedomia alebo vybudovanie vzťahu so zákazníkmi - jednoducho to, čo chcete dosiahnuť. S našim marketingom sa dostanete na digitálny vrchol.

 • Proces spolupráce

  Počúvame a analyzujeme

  Kým navrhneme akékoľvek riešenie, potrebujeme pochopiť váš business v širšom kontexte. Proces preto začína osobným stretnutím, kde sa snažíme pochopiť detailne vaše podnikanie, ciele a dôvody pre zapojenie online marketingu do celkového marketingového mixu. Pokiaľ máte k dispozícii historické dáta, vytvoríme si obrázok o aktuálnom stave aktivít a ich výkone.

  Počúvame a analyzujeme
 • Proces spolupráce

  Navrhujeme marketingovú stratégiu

  Na základe stanovených cieľov a dostupných dát tvoríme marketingovú stratégiu, v rámci ktorej kalkulujeme predpokladaný finančný dopad, návratnosť a potrebnú výšku investície. Do úvahy berieme analýzu konkurencie, kľúčových slov, market sizing, vlastnosti cieľovej skupiny, konverzný výkon, parametre produktu a ďalšie faktory.

  Navrhujeme marketingovú stratégiu
 • Proces spolupráce

  Pripravujeme mediálny mix a merateľné ciele

  Podľa vytvorenej stratégie navrhujeme vhodnú kombináciu marketingových kanálov, ktoré povedú k splneniu stanovených cieľov. Aby sme mohli celý proces riadiť a optimalizovať, stanovujeme si konkrétne KPIs, ktoré budú jasne hovoriť o úspešnosti jednotlivých aktivít.

  Pripravujeme mediálny mix a merateľné ciele
 • Proces spolupráce

  Tvoríme kampane

  Na základe marketingového mixu tvoríme kampane v jednotlivých reklamných systémoch a nastavujeme analytickú infraštruktúru, aby sme mohli činnosti presne merať a vyhodnocovať. Súčasťou nášho riešenia je tvorba textov, grafiky alebo produktových feedov.

  Tvoríme kampane
 • Proces spolupráce

  Vedieme kampane

  Po spustení kampane sledujeme ich správne fungovanie a vykonávame potrebné zmeny. Jedná sa napríklad o filtráciu kľúčových slov, úpravu cenových ponúk, prioritizáciu produktových kategórií a pod.

  Vedieme kampane
 • Proces spolupráce

  Optimalizujeme kampane na základe získaných dat

  Nastavené kampane priebežne spravujeme a optimalizujeme. Jedná sa napríklad o nákladovú optimalizáciu (znižovanie cien za lead, podiel nákladov na obrate), zvyšovanie konverzného pomeru, riadenie rozpočtu podľa návratnosti jednotlivých kampaní, A/B testovanie aj.

  Optimalizujeme kampane na základe získaných dat
 • Proces spolupráce

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs

  Po spustení kampaní zbierame dáta a prehľadne ich reportujeme v interaktívnych dashboardoch, ktoré umožnia sledovať výkon a návratnosť jednotlivých aktivít.

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs
 • Proces spolupráce

  Radíme, ako ďalej posúvať business

  Na základe zozbieraných dát robíme jasné strategické závery a navrhujeme konkrétne doporučenia, ako kampane, web, eshop alebo samotné produkty/služby optimalizovať do budúcnosti.

  Radíme, ako ďalej posúvať business
1 ze 8
Kontaktujte nás
Ako to vidí Michal

Ako to vidí Michal

"Našim cieľom v digihive nie je slepo plniť zadania. Vždy sa pri tvorbe marketingovej stratégie snažíme o vzájomnú diskuziu a zdieľať naše know-how. Kľúčom k úspechu je analyzovať všetky dostupné dáta a vyvodiť správne závery, ktoré majú vplyv na rast klientovho podnikania. "

Vojtěch Šimek

Michal Voskár

Head of Online Marketing

Používame overené
nástroje

Sme certifikátmi overená spoločnosť